Skip to main content

About A4B

Η A.R.T. 4 Buildings (Advanced Reconstruction Technology) – A4B είναι μια τεχνική εταιρία που ιδρύθηκε στις αρχές του 2018 και αποτελεί την εξέλιξη – ανάπτυξη της τεχνικής εταιρίας Art Constructions (www.artconstructions.gr), που δραστηριοποιείται στις κατασκευές ιδιωτικών κτιριακών έργων από το 2008, ενώ ιδρυτικά της στελέχη εργάζονταν, από το 1998, σε μεγάλες τεχνικές εταιρείες και συμμετείχαν στην κατασκευή σημαντικών έργων τόσο στην Αθήνα όσο και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Από το 2008, η Art Constructions μελέτησε και κατασκεύασε μια σειρά από κτιριακά έργα, τόσο επαγγελματικά (ξενοδοχεία, σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων, εμπορικά καταστήματα, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, κτίρια γραφείων, βιοτεχνικά – βιομηχανικά κτίρια κτλ) όσο και οικιστικά (μονοκατοικίες, πολυκατοικίες), έχοντας εκτεταμένη παρουσία στο Real Estate & Development.

 

H A.R.T. 4 Buildings εφαρμόζει τις παρακάτω πολιτικές των συστημάτων ISO

Πολιτική Ασφάλειας Πληροφορίας

Πολιτική Περιβάλλοντος

Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

COMPANY

We are A4B a professional construction firm based in Greece

Meet The Team

We're an award-winning multidisciplinary team based in Greece with a passion for creating innovative constructions. We work with businesses and people to create a more beautiful world.

Shareholders and founding executives

MBA Civil Engineer

Linos S. Bletsas

l.bletsas@a4b.group

Civil Engineer N.T.U.A.
NBA kingston university
Pireos Ave. 151, A.I. Redis, Athens
tel: +30 2169005579, +30 2641044602

l.bletsas@a4b.group

Civil Engineer

Teo K. Chousis

t.housis@a4b.group

Civil Engineer N.T.U.A.
Pireos Ave. 151, A.I. Redis, Athens
tel: +30 2169005579, +30 2641044602
Msc Civil Engineer

Konstantinos J. Karas

k.karras@a4b.group

Constructions - Foreman

Nikos Ch. Roditis

n.roditis@a4b.group

Msc Civil Engineer

Pelegrati Aliki - Georgia

a.pelegrati@a4b.group

a.pelegrati@a4b.group

Mechanical Engineer

Kati Katerina

a.kati@4b.group

Architect

Zarkavelis Georgios

g.zarkavelis@a4b.group

Architect

Alexia Siaxou

a.siaxou@a4b.group

Structural Civil Engineering T.E.

Koutsonikola Agelliki

a.koutsonikola@a4b.group

Civil and Structural Engineer

Pelekis Nikos

n.pelekis@a4b.group

Rural and Surveying Engineer

Vasileios Kotrotsos

v.kotrotsos@a4b.group

Construction Manager

Ntalaperas Panagiotis

p.ntalaperas@a4b.group

Msc Civil Engineer

Tsikriteas Spiros

s.tsikriteas@a4b.group

Electrical & Electronical Engineer

Plakia Maria

m.plakia@a4b.group

Civil Engineer

Holevas Georgios

g.holevas@a4b.group

Civil Engineer

Thomas Gournelos

t.gournelos@a4b.group

Rural and Surveying Engineer

Papathanasiou Konstantinos

k.papathanasiou@a4b.group

Η Εταιρεία μας εξειδικεύεται σε όλους τους τρόπους ενίσχυσης της κατασκευής:

 • Εφαρμογή της πρωτοποριακής μεθόδου ενίσχυσης φέρουσας τοιχοποιίας  ( StatiCal bars )
 • Εφαρμογή ανθρακοϋφάσματων
 • Εφαρμογή ανθρακοελασμάτων
 • Εφαρμογή επικολλητών ελασμάτων
 • Εφαρμογή εκτοξευόμενου σκυροδέματος ( Gunite )
 • Εφαρμογή αγκυρίων και βλητρών
 • Εφαρμογη τσιμεντενέσεων και ρυτινενέσεων
 • Κατασκευή μανδηών επί υφιστάμενων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος
 • Κατασκευή ινοπλισμένων επιχρισμάτων
 • Αμμοβολή-υδροβολή και αρμολόγημα με κονιάματα ειδικών συνθέσεων έτοιμα ή παρασκευαζόμενα επί τόπου
 • Αποκατάσταση διατόμων με ρητινοκονιάματα

Έχοντας αποκτήσει εμπειρία από μια σειρά έργων εξειδικευμένων στις επεμβάσεις, τις αναστυλώσεις, τις αναπαλαιώσεις – ανακαινίσεις, προχωρήσαμε στη σύσταση της νέας εταιρείας A4B (A.R.T. 4 Buildings) by Art Constructions, ακολουθώντας τη στροφή του τεχνικού – κατασκευαστικού αντικειμένου της χώρας από την ανέγερση νέων κτιρίων στην ανακατασκευή των υφιστάμενων.

Η A4B έχοντας εξασφαλίσει συνεργασία με κορυφαίους καθηγητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και το Εργαστήριο Αντισεισμικών Κατασκευών για τον έλεγχο της φέρουσας ικανότητας των υφισταμένων κτιρίων, είτε από σκυρόδεμα, είτε από φέρουσα τοιχοποιία και τον ορισμό των απαιτούμενων επεμβάσεων, εφαρμόζουμε τις καταλληλότερες μεθόδους ενίσχυσης με την πλέον σύγχρονη τεχνολογία υλικών. Το αποτέλεσμα μας είναι ποιοτικές κατασκευές, με τη βέλτιστη αντισεισμική συμπεριφορά, στο χαμηλότερα δυνατό κόστος. Ειδικά στην περίπτωση των διατηρητέων κτιρίων έχουμε την ικανότητα εφαρμογής μεθόδων ενίσχυσης του φέροντος οργανισμού του κτιρίου χωρίς να αλλοιώνεται ο σημαντικότατος αρχιτεκτονικός χαρακτήρας τους.

Η A4B επανδρώθηκε από εξειδικευμένους μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων και από άρτια καταρτισμένο εργατοτεχνικό προσωπικό, ενώ διαθέτει σε επίπεδο μελέτης το απαιτούμενο λογισμικό και σε επίπεδο κατασκευής όλο το σύγχρονο μηχανικό – μηχανολογικό εξοπλισμό για την υλοποίηση των έργων της. Ο συνδυασμός της επιστημονικής αρτιότητας, της εμπειρίας στα κτιριακά έργα, της ταχύτητας περάτωσης της κατασκευής και του χαμηλού κόστους, αποτελεί το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα της A.R.T. 4 Buildings.

Our Philosophy

Innovate each project with no exceptions.

Στόχος μας σε κάθε project είναι η αξιοπιστία, η συνέπεια και η πληρότητα.

01

Always overdeliver to our clients.

Ο προσυμφωνημένος  χρόνος παράδοσης κάθε έργου είναι για εμάς απαράβατος κανόνας

02

Build things that inspire people.

Η σωστή εναρμόνιση με τον περιβάλλοντα φυσικό χώρο είναι απαραίτητη προϋπόθεση

03

they trust us: